Ceny


Bilet wstępu normalny:

10 zł       Bilet obowiązujący na terenie wszystkich obiektów Muzeum
4 zł         Bilet obowiązujący w skansenie na terenie obiektów Muzeum
4 zł         Bilet obowiązujący na jedną ścieżkę tematyczną*

Bilet wstępu ulgowy:

6 zł         Bilet obowiązujący na terenie wszystkich obiektów Muzeum
2 zł         Bilet obowiązujący w skansenie na terenie obiektów Muzeum
2 zł         Bilet obowiązujący na jedną ścieżkę tematyczną*

Ścieżki tematyczne dotyczą grup zwiedzających Muzeum z pracownikiem Działu Edukacji.

Bilety rodzinne:

20 zł       bilet dla rodziny z jednym dzieckiem
24 zł       bilet dla rodziny z dwójką dzieci
Bilety dla rodziny z co najmniej trójką dzieci - posiadającej Kartę Dużej Rodziny, wg cennika Karty Dużej Rodziny**
5 zł         bilet normalny (1 os.)
3 zł         bilet ulgowy (1 os.)

Opłaty za przewodnika:

50 zł       opłata za usługi przewodnika (dla grup do 30 osób) po wszystkich obiektach Muzeum
24 zł       opłata za usługi przewodnika (dla grup do 30 osób) po jednej ścieżce tematycznej
 
Bilety wstępu na warsztaty i lekcje muzealne:

10 zł       warsztaty dla dzieci i młodzieży
14 zł       warsztaty dla dorosłych
Cena obejmuje zwiedzenie jednej wystawy będącej inspiracją do zajęć warsztatowych oraz warsztaty.
6 zł         lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych
Cena obejmuje zwiedzenie jednej ścieżki tematycznej oraz zajęcia dydaktyczne.
1 zł        Bilet jednorazowego  wstępu do biblioteki
 
** Z dniem 1 lipca 2013 r. dla posiadaczy "Łódzkiej Karty Dużej Rodziny" wprowadzony został bilet rodzinny, uprawniający do zwiedzania w cenie: Bilet wstępu normalny - 5 zł, Bilet wstępu ulgowy - 3 zł.

 

Informacja dla grup zorganizowanych:

Płatność przelewem za wstęp do muzeum lub warsztaty jest możliwa pod warunkiem przesłania stosownego pisma (np. drogą e-mailową) do sekretariatu muzeum najpóźniej na tydzień przed terminem planowanego pobytu grupy w muzeum. Uregulowanie należności musi nastąpić najpóźniej 2 dni przed tymże terminem.
Odbiór faktury przelewowej – w kasie biletowej.
Kasa biletowa wystawia wyłącznie faktury gotówkowe.