Biuletyn informacji publicznej


OGŁOSZENIE SK.110.15.2018 Z DNIA 8.08.2018

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni  pracownika:

Stanowisko: Adiunkt/Kustosz/Kustosz Dyplomowany - Kierownik Działu Tkaniny Artystycznej  

Dział:             Dział Tkaniny Artystycznej

Wymiar:        pełny wymiar czasu pracy  /umowa o pracę/

Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi:

 • nadzór nad gromadzeniem, opracowywaniem, udostępnianiem i konserwacją eksponatów znajdujących się w kolekcjach Działu Tkaniny Artystycznej,
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych poświęconych tkaninie zabytkowej i współczesnej,
 • kontakty ze środowiskiem artystów,
 •  udział w procesie pozyskiwania zbiorów,
 • nadzór i koordynowanie prac dokumentacyjnych, prowadzenie działowych ksiąg inwentarzowych muzealiów oraz dokumentacji elektronicznej zbiorów,
 •  kierowanie właściwą i zgodną z przepisami gospodarką muzealiami,
 •  inicjowanie projektów wystawienniczych i wydawniczych,
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach oraz spotkaniach szkoleniowych muzealników,
 •  współpraca merytoryczna z innymi działami Muzeum,
 •  planowanie, kierowanie i monitorowanie prac działu oraz odpowiedzialność za całokształt projektów realizowanych przez jego pracowników,
 •  zarządzanie podległymi pracownikami oraz nadzór nad realizacją powierzonych im zadań,
 •  inicjowanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami naukowymi i akademickimi.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu historii sztuki (dla stanowisk kustosza lub kustosza dyplomowanego kwalifikacje zgodne z Ustawą o muzeach D.U. z 2018 poz. 720),
 •  minimum 3-letni staż pracy w sektorze kultury,                                     
 • dobra znajomość języka angielskiego (min. B2) – konieczność komunikacji w tym języku zarówno pisemnej i ustnej,
 • dobra znajomość programów pochodzących z pakietu MS Office,

Ponadto od kandydata oczekujemy bardzo dobrej organizacji pracy, odpowiedzialności  za powierzone zadania, a także wysokiej kultury osobistej. 

Wymagane dokumenty:

•             list motywacyjny,

•             CV  zawierające klauzulę o treści:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty  niezawierające  klauzuli  NIE BĘDĄ  ROZPATRYWANE.

 

Termin składania dokumentów z podanym numerem ogłoszenia do 10 września 2018 r.

Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum lub  kadry@cmwl.pl  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centralne  Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź,

2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem  iod@cmwl.pl,

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a   Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.

4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od  dnia zakończenia rekrutacji.

5.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.   


Informacje dodatkowe

Podpisał: Marta Płoszczyca
Dokument z dnia: 08.08.2018
Dokument oglądany razy: 65

Opublikował: Marta Płoszczyca
Publikacja dnia: 08.08.2018


Strona główna BIP

WERSJE ARCHIWALNE

Wersja aktualna


Wersja z dnia: 08.08.2018

Wersja z dnia: 08.08.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 08.08.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 08.08.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 08.08.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 08.08.2018


Powód zmian: edycja